Çorum'dan Haberler

2018

Haber başlığı

27.02.2018

Çorum'da Şehirleşme Senaryoları

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Çorum İl Gelişim Senaryoları" Çorum TSO Konferans Salonunda düzenlenen bir programla yerel paydaşlara sunuldu. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisinin de katkılarıyla gereçekleştirilen programda öğrenciler önceki ziyeretlerinde edindikleri bilgilerin ışığın da Çorum'uın geleceği üzerine farklı senaryolar kurgulayarak çalışma yapıp sunum gerçekleştirdiler.

Kamu kurumları ve paydaşların ilgiyle takip ettikleri sunumlar şehrin geleceği için yeni fikirlerin tohumlarını attı.

 

Haber başlığı

01.02.2018

Çorum'da Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği İmkanları

Anadolu, değişik coğrafi özellikleri ve iklim çeşitliliği, birbirine bağladığı iki kıta arasında köprü niteliğindeki konumu ile üç farklı bitki coğrafyasının harmanlandığı karakteristik özelliklere sahiptir. Anadolu 0-5.000 metre arasında yükseltileri, farklı anakayaç tiplerini barındırması, tatlı, acı ve tuzlu su alanlarının iç içe bulunması nedeniyle dünyada benzerine az rastlanan bir bitki ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Endemik bitki türleri açısından bir karşılaştırma yapıldığında ülkemiz sahip olduğu 3.700 endemik bitki taksonu ile Avrupa’nın tamamında görülen 3.000 bitki taksonundan çok daha zengindir. Türkiye’de kullanılan tıbbi ve aromatik bitki sayısı 347 olup, her geçen gün yapılan yeni araştırmalarla daha da artmaktadır.
Dünya’da sadece ilaç sanayi için kullanılan tıbbi ve aromatik bitki pazarı 100 milyar doların üzerindedir. Ülkemiz sahip olduğu zengin bitki florasını katma değer yaratacak bir endüstri haline getirmek için çok daha fazla emek harcamak durumundadır. Nitekim son yıllarda büyüyen doğal gıda, ilaç ve kozmetik pazarı tıbbi aromatik bitki talebini artırmakta, önceden doğadan toplanan yüzlerce bitki türü kültür ortamında yetiştirilmektedir. Ülkemizde sadece 30 kadar bitki kültür ortamında yetiştirilmekte olup toplam ekili alanın ancak yüzde 1’ine tekabül etmektedir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı sağladığı Güdümlü Proje Desteği ile Çorum ilinin tıbbi aromatik bitki üretim merkezi haline getirilerek ilde yetişen önemli bitki türlerinin fide ve tohum ıslahını sağlamak, tarımsal araştırma çalışmaları ile TR83 Bölgesinin ekonomik ve tarımsal kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesi ve yoksulluğun azaltılarak köyden kente göçün azaltılmasını amaçlamaktadır.
Çorum Valimiz Sayın Necmettin Kılıç liderliğinde Çorum Milletvekili Sayın Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un destekleriyle üzerinde 1 yıldır çalışılan toplam 3.035.554,55 TL bütçeli Çorum İli Dodurga İlçesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği adlı projede sözleşme imzalama aşamasına gelindi. 24 ayda tamamlanması planlanan projenin yüzde 75’i (2.276.665,90 TL) OKA tarafından karşılanacak olup proje başvuru sahibi Çorum İl Özel İdare eş finansman tutarı 758.888,65 TL’dir. OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Çorum İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak arasında imzalanan sözleşme kapsamında proje süresince aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:
  • *2400 m2 serada tohumdan yetiştirilecek fide üretimi,
  • *Fidelerden elde edilecek tohum üretimi,
  • *50 dönüm açık arazide karabuğday üretimi,
  • *150 dönüm açık arazide Tıbbi Aromatik Bitki (adaçayı, çörekotu, kekik, lavanta, melisa, tıbbi nane vb.) yetiştiriciliği,
  • *Serada üretilecek fidelere ilişkin iyi tarım uygulamaları sertifikasyonu,
  • *200 dönüm alanda uygulanacak mini spring yağmurlama sistemi kurulması 
  •  

2017

Haber başlığı

15.12.2017

Çorum'da Yeni Yatırım Fırsatı: Savunma Sanayi

 
 
Özellikle son 10 yıl içinde ülke ekonomisindeki payını artırdığı gibi dünyada da söz sahibi olan Türk Savunma Sanayisi içinde Çorum'un da pay sahibi olabilmesi için Vali Necmeddin KILIÇ öncülüğünde başlatılan atılılım sanayiciler ve yeni iş imkanları açısından tüm Çorumlulara yeni bir umut oldu.
23 Kasım Perşembe günü Vali başkanlığında TSO başkanı Çetin BAŞARANHINCAL ve ilin önde gelen sanayicilerinden bazı firma temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantının ardından bir grup sanayici BMC İzmir fabrikasını ziyaret ederek bilgi aldı.
Çorum TSO toplantı salonunda, BMC Grubu yöneticileri ile sanayici ve iş adamları  11 Aralık Pazartesi günü buluştu. Savunma sanayisi için Çorum’a gelen BMC fabrikasının yetkilileri ilk olarak Vali Necmeddin KILIÇ’ı makamında ziyaret etti. Akabinde toplantı salonunda sunumlarını yapan heyet  sanayicilerle ikili görüşmelere geçti. Bu yoğun trafiğin sonucunda güzel haberler alınacak gibi görünüyor...
 
Haber başlığı

08.08.2017

Portekiz Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

OKA’nın başvuru sahibi olduğu, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Ediyor-2" Projesi kapsamında 16-22 Temmuz 2017 tarihleri arasında Portekiz’in Evora ve Lizbon şehirlerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (IKG PRO) olduğu, ''Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı'' (EuropeAid / 135020 / M / ACT / TR) kapsamında AB tarafından fonlanan projenin önemli hedeflerinden birisi, konunun tarafları arasında kayıt dışı istihdam konusunda farkındalığın artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın arttırılmasına bölge ölçeğinde katkı sağlamaktır. Bu kapsamda çalışma ziyaretinde Amasya SGK İl Müdürü, Samsun SGK İl Müdürü ile Şefi, Tokat SGK İl Müdürü Şefi, OKA OKAKİT-2 Proje Koordinatörü ve Asistanı, OKA PPKB Uzmanları toplam 8 kişilik bir heyet çalışma ziyaretini gerçekleştirmişlerdir.
 
Ziyaret kapsamında görüşülen kurumlar şunlardır:  ADRAL, Alentejo Bölgesi Kalkınma Ajansı ve bağlı kuruluşlar, EVORATech,  Lizbon Portekiz İstihdam Genel Müdürlüğü, Lizbon Türkiye Büyükelçiliği, ACT- Alentejo Bölgesi İstihdam Bölge Müdürlüğü, Alentejo Bölgesi İş Kurumu,   PACT – Alentejo Bölgesi Teknoloji Parkı, NERE - Ticaret Birliği ziyaret edilmiştir.