Çorum ekonomisinde Tarım önemli bir yere sahiptir. İlde yaklaşık 46.000 adet çiftçi ailesindeki 164.449 adet kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. İlin 2016 yılı oniki aylık Bitkisel ve Hayvansal üretimin parasal değeri 2.644.516.000 TL’dir.

Türkiye genelinde Tarım Arazilerinin oranı %31 iken, Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 20. büyük İli olan Çorum’un topraklarının % 44’ü yani 548.071 ha Tarım Arazisidir.

Tarım arazilerinin 463.262 ha. kuru, 84.809 ha. ise sulu tarım arazisidir. Yapımı devam etmekte olan baraj yatırımları ile birlikte sulanan arazı miktarı artacak ve yeni yatırımlar için uygun tarım arazileri oluşacaktır.

Dünyada hektar başına ilaç kullanımı 3.100 gr, Türkiye’de 1.500 gr iken Çorum’da bu oran 500 gramdır. Bu nedenle il toprakları kirlilik bakımından organik tarıma uygundur.

İlimizde yetişen başlıca ürünler buğday, arpa ve pirinç tarımsal sanayinin en önemli girdilerindendir. Bu ürünlerin yanında yetiştirilen başlıca ürünler; nohut, çeltik, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, kuru soğan gibi tarla bitkileri yanında üzüm, elma, ceviz, kiraz gibi önemli meyve ürünleri ve ağırlıklı olarak iç pazarda tüketilen sebze ürünleridir. Son yıllarda sebze yetiştiriciliği açık alanlardan örtü altı alanlara kaymakta, plastik örtülü sera alanları yaygınlaşmaktadır. 

 

Tarla Tarımındaki Önemli Ürün Ekilişleri

 

Ürün Adı Ekiliş Alanı Üretim Miktarı Ortalama Verim (da)
Buğday 225.050 ha 809.401 Ton 360 kg
Arpa 62.899 ha 224.861 Ton 357 kg
Çeltik 6.664 ha 55.894 Ton 839 kg
Pirinç   28.506 Ton  
Şeker Pancarı 3.097 ha 158.098 Ton 5.105 kg
Haşhaş 882 ha 535 Ton 61 kg
Ayçiçeği 24.236 ha 64.762 Ton 267 kg
Soğan (Kuru) 3.419 ha 106.197 Ton 3.106 kg
Patates 1.661 da 39.537 Ton 2.380 kg

Çorum hayvancılık yönünden de önemli bir potansiyele sahiptir. İlde; 2015 yılı itibariyle 216.446 adet Büyükbaş, 208.897 adet Küçükbaş, 4.593.435 adet Kanatlı ve 37.264 adet Arı Kovanı vardır. İlde AB standartlarında üretimle yapılan yumurta üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de üretilen yumurtaların % 6,1’i Çorum’da üretilmektedir. İlden aynı zamanda 6.868.208 $ yumurta ihracatı yapılmıştır.

 

Yıllara Göre Hayvansal Üretim

 

  Bitkisel Üretim Değeri (1.000 TL) Canlı Hayvan Değeri (1.000 TL) Hayvansal Ürün Değeri (1.000 TL) Kişi Başı Bitkisel Üretim Değeri TL Kişi Başı Canlı Hayvan Değeri TL Kişi Başı Hayvansal Ürün Değeri TL
Türkiye 97.988.282 62.512.147 44.332.506 1.261 805 571
TR83 5.407.761 3.200.976 1.354.911 1.990 1.178 499
Çorum 940.664 774.062 471.219 1.784 1.468 894
Çorum'un Ülke İçindeki Payı % 0,96 % 1,24 % 1,06      
Çorum'un Bölge İçindeki Payı % 17 % 24 % 35