Makine metal sanayi sektörü Çorum sanayi faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sektörün başlangıcı, 1960’larda sayıları gittikçe artan un ve yem üretim işletmelerinin kullandığı makinaların tamiratı için yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Tuğla ve kiremit sektöründe daha gelişmiş makinalar kullanma gereksinimi 1990'larda makine imalatı alanında ikinci bir ürün gamının gelişmesine olanak sağlamıştır.

Başlarda un, tuğla ve kiremit makinalarının bakımında çalışan şirketler, günümüzde dünyanın birçok yerinde anahtar teslimi fabrikalar kuran ve bu sektörlerde dünya çapında tanınmış şirketler haline gelmiştir. Çorum’da makine imalat sanayinin gelişmesi rekabet avantajı nedeniyle hemen hemen bütün sektörlere yönelik özel çözüm gerektiren tasarım ve üretim yapma kabiliyetini beraberinde getirmiştir.